• Click chia sẻ

Những Bài Thánh Ca Hay Nhất Của LM - NGUYỄN SANG
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 302
Thích: 2
Không thích: 0
Những Bài Thánh Ca Hay Nhất Của LM - NGUYỄN SANG
Những Bài Thánh Ca Hay Nhất Của LM - NGUYỄN SANG

1. Con dâng chúa - Lm Nguyễn Sang
2. Con mến yêu - Lm Nguyễn Sang
3. Bờ đá xanh tạ tội - Lm Nguyễn Sang
4. Chúa gọi con về - Lm Nguyễn Sang
5. Sự sông thay đổi - Lm Nguyễn Sang
6. Lễ dâng - Lm Nguyễn Sang
7. Người chết vì yêu - Lm Nguyễn Sang
8. Sống trong niềm vui - Lm Nguyễn Sang
9. Ca dao mẹ dìu hiền - Lm Nguyễn Sang
10. Trong trái tim chúa - Lm Nguyễn Sang
11. Con chỉ là tạo vật - Lm Nguyễn Sang
12. Kinh hòa bình - Lm Nguyễn Sang
13. Bông hồng dâng mẹ - Lm Nguyễn Sang
14. Lời mẹ nhắn nhủ - Lm Nguyễn Sang
15. Lắng nghe lời chúa - Lm Nguyễn Sang
16. Đây lòng chúa - Lm Nguyễn Sang
17. Thờ lạy chúa - Lm Nguyễn Sang
18. Ca khúc trầm hương - Lm Nguyễn Sang
19. Chúa cất tiếng gọi con - Lm Nguyễn Sang
20. Cho con biết yêu thương - Lm Nguyễn Sang
21. Lạy thánh tâm chúa - Lm Nguyễn Sang
22. Một niềm phó thác - Lm Nguyễn Sang
23. Mầu nhiệm yêu thương - Lm Nguyễn Sang
24. Đồng xanh thơ - Lm Nguyễn Sang
25. Tình ngài gọi con - Lm Nguyễn Sang
26. Trên đĩa thánh - Lm Nguyễn Sang
27. Chuông chiều - Lm Nguyễn Sang
28. Bỏ ngài con biết theo ai - Lm Nguyễn Sang
29. Khúc cảm tạ - Lm Nguyễn Sang
30. Món quà từng ngày - Lm Nguyễn Sang