• Click chia sẻ

Tìm Về Bên Mẹ - Lm Văn Chi
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 456
Thích: 1
Không thích: 1
Tìm Về Bên Mẹ - Lm Văn Chi
Tìm Về Bên Mẹ - Lm Văn Chi
 
ĐK. Về bên Mẹ đây tâm hồn trầm lắng an bình. Mẹ là hy vọng là đường theo con muôn lối. Tìm về mến thương tận hiến thân xác tâm hồn. Tin yêu nơi Mẹ lạy Mẹ Vô Nhiễm tội truyền. 
 
1. Những khi sầu lo đời con đi trong tăm tối. Và lúc an vui bình an cuộc sống lên khơi. Con luôn tin rằng đường đời Mẹ dẫn con đi. Với Mẹ trong Mẹ vì Mẹ hạnh phúc cuộc đời.
 
2. Bước chân bình an đường đời đi trong thương mến. Mẹ đỡ nâng con niềm vui bừng sáng tin yêu. Đi trong ân tình Mẹ thương dẫn lối con theo. Sáng lên hy vọng Mẹ là hạnh phúc ngọt ngào.
 
3. Dấu chân niềm tin cùng Mẹ đi trong ân phúc. Đời lúc gian nan nguyện dâng là tiếng xin vâng. Tâm tư an bình đời con câu hát tri ân. Phó thác trong cậy tìm về tình mến ngập tràn.