lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Có tất cả 16423 bài hát 
Niềm tin nơi Chúa
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình Chúa biến đổi đời con
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con xin ca khen
Trình bày: Nhóm Thánh Ca Vy Vy
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình yêu Chúa thúc bách tôi
Trình bày: Thái Hòa - Lê Bảo
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ngày ân thánh
Trình bày: Tốp ca
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin vâng 5
Trình bày: Thái Hòa - Lê Bảo
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nhìn lên Mẹ Thánh
Trình bày: Thái Hòa - Lê Bảo
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nầy con xin đến
Trình bày: Thái Hòa - Lê Bảo
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con thưa cùng Chúa
Trình bày: Nhóm Thánh Ca Vy Vy
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tạ ơn Chúa
Trình bày: Thái Hòa - Lê Bảo
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con hân hoan vui bước
Trình bày: Tốp ca
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tiếng gọi Tận Hiến
Trình bày: Kim Khánh - Lê Bảo
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bỏ Ngài, con biết theo ai
Trình bày: Tốp ca
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa sống trong tôi
Trình bày: Kim Khánh - Lê Bảo
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa là gia nghiệp
Trình bày: Nhóm Thánh Ca Vy Vy
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cần ra khỏi mình (Hiệp Lễ CN14
Trình bày: Kim Ngân
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Chưa biết | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thánh vịnh 122 (Đáp Ca CN14 TNB)
Trình bày: Bích Ngọc
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Một lòng tin (Hiệp Lễ CN13 TNB)
Trình bày: Trung Hiếu
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thánh vịnh 29 (Đáp Ca CN13 TNB)
Trình bày: Công Vinh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hãy vững tâm (Hiệp Lễ CN12 TNB)
Trình bày: Mỹ Tâm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

... 4 5 6 7 8 ...

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com