Phim Công Giáo | Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu Full Hd
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1629
Thích: 2
Không thích: 1
Phim Công Giáo | Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu Full Hd
Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, mà GH kính nhớ hôm nay, là một vị thánh có nhiều liên hệ với chúng ta, nhất là trong khía cạnh truyền giáo, vì thánh nữ đã được đặt làm Bổn Mạng các miền truyền giáo, cũng như trong khía cạnh tu đức, vì thánh nữ đã mở ra con đường thơ ấu thiêng liêng.Xin Thánh Têrêxa giúp chúng ta có được một tâm hồn truyền giáo như người, và noi gương người sống đơn sơ phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa Têrêxa Hài Đồng Giêsu sinh năm 1873, qua đời năm 1897, quả là một vị thánh rất trẻ, chỉ sống được 24 tuổi đời. Một vị thánh rất hợp thời. Một vị thánh rất gần với chúng ta.

Phim Công Giáo | Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu Full Hd

 
   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com