Phim Công Giáo: Tổ Phụ Abraham
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1553
Thích: 0
Không thích: 0
Phim Công Giáo: Tổ Phụ Abraham

Phim Công Giáo: Tổ Phụ Abraham

Abraham được xem là tổ phụ của dân tộc Do Thái, con trai ông, Isaac, sinh Jacob, và từ Jacob (được đổi tên thành Israel) sản sinh Mười hai Chi phái.
 Thiên Chúa đã “thử thách đức tin” Abraham nhiều lần, quan trọng nhất là lần Chúa đòi hỏi ông phải dâng con trai Isaac làm sinh tế. Thiên Chúa hứa ban xứ Isreal cho dòng dõi ông, và đây là lần đầu tiên có lời hứa ban xứ sở Israel cho dân Do Thái. Do Thái giáo miêu tả những đặc điểm của mỗi tổ phụ. Tính cách nổi bật của Abraham là lòng nhân ái. Vì lẽ đó, Do Thái giáo nhìn xem lòng nhân ái là tính cách cố hữu của dân tộc Do Thái.
 
   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com