• Click chia sẻ

Tiên Tri Daniel | The Book of Daniel | Thánh Kinh Cựu Ước (Full)
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 656
Thích: 3
Không thích: 0
Tiên Tri Daniel | The Book of Daniel | Thánh Kinh Cựu Ước (Full)
Bộ phim là câu chuyện về tiên tri Daniel, dựa trên sự việc được ghi lại trong Kinh Cựu Ước, thời Jerusalem bị xâm chiếm và dân tộc phải lưu đày tại Babylon.
Câu chuyện về Daniel và 3 người bạn, những người vẫn 1 mực kính phục và vâng giữ điều răn luật lệ của Thiên Chúa, Ngài nâng đỡ, giữ gìn họ, dù họ có bước vào lò lửa hừng hay trong hang sư tử cũng không tổn hại gì – Vì Ngài ở bên họ.