• Click chia sẻ

lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Có tất cả 13774 bài hát 
Bên Người con hát
Trình bày: Ca đoàn Hiển Linh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Những năm tháng vui ca (Nhạc Nền Beat)
Trình bày: Ca đoàn Hiển Linh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Beat | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Những năm tháng vui ca
Trình bày: Ca đoàn Hiển Linh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tin Cậy Mến
Trình bày: Ca đoàn Hiển Linh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hallelujah
Trình bày: Ca đoàn Hiển Linh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Noel - Vọng - Giáng sinh | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Giêsu, Nguồn hoan lạc của tôi (Jesu, Joy of Mans Desiring)
Trình bày: Ca đoàn Hiển Linh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Phó thác
Trình bày: Ca đoàn Hiển Linh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nguyện xin Chúa
Trình bày: Ca đoàn Hiển Linh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ngợi khen (The Comrades Song of Hope)
Trình bày: Ca đoàn Hiển Linh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Hợp xướng | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đi trong an bình (The Lord Bless You and Keep You)
Trình bày: Ca đoàn Hiển Linh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Hợp xướng | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúng tôi vua Phương Đông (We Three Kings of Orient Are)
Trình bày: Ca đoàn Hiển Linh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Noel - Vọng - Giáng sinh | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tâm tình - Những Năm Tháng Vui Ca
Trình bày: Giới thiệu Album
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lời ngỏ - Lời giới thiệu | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
25 năm Hồng Ân
Trình bày: Phước Nguyễn
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Không nơi đâu bằng nhà mình
Trình bày: Cẩm Linh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Cha mẹ - Gia đình | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trọn lời đoan hứa
Trình bày: Sr. Như Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con đã thấy
Trình bày: Phi Nguyễn
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con đã thấy
Trình bày: Kim Tuyến
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trao yêu thương
Trình bày: Mến Thánh Giá Bình Thái
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Noel - Vọng - Giáng sinh | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời cảm tạ
Trình bày: Lm. Vũ Dũng
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mừng xuân (Tango)
Trình bày: P. Nguyễn
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Xuân | Lượt nghe: | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5 ...

 

Playlis của bạn